Hakkımızda

Biz Kimiz?

Derneğimiz, Üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, mesleğin (Ticaret Sicil Müşavirliğinin) genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri, diğer sektör danışmanları ile olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, etiklik içinde mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadı ile 2017 yılında kurulmuştur.

Derneğimizin gayesi;

Ticaret Sicil Müşavirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve gelişmesini sağlayarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile mevcut tüm diğer Kanunlar ve düzenlemeler, bu yasal düzenlemelere bağlı ikincil mevzuatın Ticaret sicili ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde uygulanması konularında mesleki faaliyetleri yürüten üyelerine, kişi ve kuruluşlara, iktisadi faaliyet gösteren şirketlere, benzeri faaliyetleri yürüten sivil toplum örgütlerine danışmanlık hizmetleri vermektir.